h i r d e t é s
h i r d e t é s

Kérdések és válaszok a síoktatástól

2001.10.18. Wesselényi Andrea

Kérdések és válaszok a síoktatástól Sok olvasótól kaptunk levelet, melyben aziránt érdeklődtek, hogyan lehet valakiből síoktató? Ezen apropóból készítettünk interjút Ozsváth Miklós vezető síoktatóval, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) elnökségi tagjával.
Hogyan lehet valakiből képzett síoktató ma Magyarországon?
A nagyközönség számára végzett síoktatói tevékenységet elvileg csak olyan személy végezhet, akinek van állami síoktatói végzettsége. Ez a végzettség a hivatalos, 33 8962 01 OKJ azonosítójú sportoktatói képzéshez tartozik (régen ez volt a segédedző). Ennek megfelelően ez egy államilag elismert szakma. A képzés elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti részt végzi a TF Továbbképző Intézete, a megyei sporthivatalok (és bárki, aki a fáradtságot veszi a megszervezéséhez). A képzés gyakorlati felügyeletével a Magyar Sí Szövetséget bízza meg a törvény, aki ezt a tevékenységét az SMSZ-re ruházta át. Ennek megfelelően a gyakorlati képzést és vizsgáztatást az SMSZ vezetőoktatói végzik.

Hogy történik mindez a gyakorlatban? Mi a teendője annak, aki le szeretné tenni a síoktatói vizsgát?
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy aki síoktatóvá akar válni, szeptember elején beadja a jelentkezését valamelyik szervezőnél (pl. TF Továbbképző Intézete), elvégzi az elméleti tanfolyamot. Az általános elméleti anyagot a többi sportág hallgatóival együtt tanulja. Emellett részt vesz a szakelméleti előadásokon, amelyet az SMSZ vezetőoktatói tartanak. Ha a sítudása alapján szükségét érzi, csiszolhatja tudását egy felkészítő táborban (pl. januárban). Március környékén elmegy a gyakorlati táborba, ahol öt nagyon kemény nap alatt elsajátítja az SMSZ által kiadott hivatalos magyar tematikát, majd az utolsó napon megpróbálja letenni a vizsgát. Nagyon fontos tudni, hogy a gyakorlati táborban nincs lehetőség a vizsgára való felkészülésre (tehát nem itt kell megtanulni síelni). Eredményes gyakorlati, általános elméleti és szakelméleti vizsga után kapja meg a hallgató az oklevelét. A végzett síoktatónak ezek után elvileg működési engedélyt kell kérnie a Magyar Sí Szövetségtől. A jelenleg folyó tárgyalások alapján lehetséges, hogy a későbbiekben ezt a licencet is az SMSZ adhatja ki. Ezt a végzettséget nevezzük "magyar síoktatónak".

Mi a helyzet az iskolai sítáborokat szervező testnevelő tanárokkal. Ők milyen továbbképzés után válhatnak síoktatóvá?
Magyarországon a legszélesebb síoktatói réteget az iskolákban dolgozó tanárok képezik. Ők ezt a munkát képzettségi kötelezettség nélkül végezhetik. Kizárólag az iskola igaztgatójának döntési joga, hogy milyen feltételekkel engedélyezi a sítábor megszervezését. Az Iskolai Síoktatók Egyesülete (ISE) és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Továbbképző Intézete is szervez a tanárok számára továbbképzéseket. Ezeken a továbképzéseken a tanárok egy vizsgát követően megszerezhetnek egy képesítést. Az ISE és az SMSZ azt az álláspontot képviseli, hogy iskolai sítábort csak úgy lenne szabad szervezni, ha az oktatók között van ilyen kézettséggel rendelkező tanár, ennek hiányában pedig képzett síoktató.

Hogyan lehet valaki a Síoktatók Magyarországi Szervezetének a tagja?
A magyar végzettséggel rendelkező oktatók beléphetnek az SMSZ-be, de az SMSZ tagjai csak akkor maradhatnak, ha háromévenként részt vesznek a továbbképzéseken. Az SMSZ tagjai közül azok, akik képesnek érzik magukat rá, két év gyakorlat után szerezhetnek egy magasabb szintű képesítést is: a nemzetközi síoktatói képesítést. Az SMSZ tagja a Internationaler Verband für Ski-Instruktoren (IVSI) nemzetközi síoktatói szervezetnek. Ez a szervezet a klubrendszerű oktatásban dolgozó oktatókat fogja össze. Ez a szervezet megvizsgálta az SMSZ képzési és vizsgarendszerét, és feljogosította arra, hogy kiadja az "Ski-Instruktor International" végzettséget. Ezt a végzettséget egy nemzetközileg elfogadott arcképes igazolvány és az abba évente beragasztott IVSI bélyeg igazolja. A bélyeget csak azok a nemzetközi végzettséggel rendelkező síoktatók kaphatják meg, akik a továbbképzéseket teljesítik. Jelenleg ez a Magyarországon megszerezhető legmagasabb szintű végzettség.

Ez a legmagasabb szintű síoktatói végzettség, vagy van ennél magasabb szint is?
Létezik még egy síoktatói szint. Ezt az ISIA nemzetközi szervezet (ez a hivatásszerűen oktatók szervezete) felhatalmazása alapján lehet kiadni, még a IVSI nemzetközi oktatói szintnél is nehezebb feltételek mellett. Jelenleg két magyar szervezet (a Magyar Hivatásos Sí- és Snowboardoktatók Egyesülete és az SMSZ) jeletkezése van az ISIA előtt, de egyik felvételéről sem döntöttek. A két szervezet jelenleg tárgyal egymással. Az SMSZ álláspontja az, hogy a nemzetközi gyakorlatnak és az ISIA elvárásainak megfelelően egy lépcsőzetesen egymásra épülő rendszert kell felépíteni. Ennek megfelelően az lehetne ISIA szintű oktató, aki megszerezte a magyar állami oktatói képesítést, majd ezt követően az IVSI nemzetközi képesítést is, végül egy hosszú és szigorú képzés után megfelelt az ISIA követelményeknek. Úgy tűnik a két szervezet álláspontja közeledik e fenti elvek szellemében, így elképzelhető, hogy néhány éven belül itthon is elindulhat a nemzetközileg elismert legmagasabb szintű képzés is. Természetesen a síoktató végzettség kizárólag egy szakmai képesítést jelent, nem oldja meg a külföldi munkavállalással kapcsolatos jogi problémákat.

Eljutottunk a munkavállalás kérdéséhez. Ha valaki már rendelkezik valamilyen szintű síoktatói képesítéssel, milyen esélye van arra, hogy e területen munkát is találjon?
Sajnos az utazási irodák gyakorlatának és az anyagi realitásoknak köszönhetően nincs feltétlenül szoros összefüggés az oktatói végzettség és a munkavállalás között. Pillanatnyilag az irodák többsége nem síoktatókat keres, hanem utazásszervezőket, akik végzettségüktől függetlenül oktathatnak. Az utazási irodáknak - saját hosszú távú érdekeiknek megfelelően is - sokkal nagyobb önfegyelmet kellene mutatni: kizárólag hivatalos végzettségel rendelkező oktatókat lenne szabad foglalkoztatni. A magyar síoktatás rossz híre ugyanis nem a síoktatóknak köszönhető, hanem azoknak a laikusoknak, akik síoktatóként dolgoznak vagy csak annak vallják magukat. Az SMSZ - részben az Internet segítségével is - megpróbál közvetíteni az oktatók és az irodák között. Az azonban látni kell, hogy ennek az eredménye nem lehet átütő sikerű.

Hogyan lehetne javítani ezen a helyzeten?
A megoldást abban látom, hogy a vendégeket kell felvilágosítani: követeljék meg, hogy a pénzükért az oktatásban is minőséget kapjanak. Adott esetben akár az utazás megkezdése előtt vagy a helyszínen ellenőrizzék az oktató igazolványát, annak érvényességét. Bátran éljenek panasszal az irodáknál, ha a befizett pénz ellenében nem képzett síoktató, hanem egy kontár oktatta őket. Úgy vélem, csak ez hozhat eredményt.

KOMMENTEK

KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA
h i r d e t é s
h i r d e t é s
h i r d e t é s
KIEMELT SZÁLLÁSAKCIÓK
UTASBIZTOSÍTÁS
Havazás Előrejelzés
facebook twitter youtube instagram linkedin pinterest google cégem rss tiktok

Megjelenési ajánlatunk:
sielok.hu © Copyright 2000-2023 - Síelők Bt.