Menü ≡
h i r d e t é s
h i r d e t é s

Síoktatók Magyarországi Szövetsége - SMSZ

Síoktatók Magyarországi Szövetsége - SMSZ
Profil:OKJ-s oktatóképzés, szakmai továbbképzés, minősítő vizsgák szervezése, oktatói működési engedély kiadása, síoktatók és más havas sport oktatók érdekképviselete
Infó:Szakképzett, működési engedéllyel rendelkező síoktatók nyilvántartása
Cím:1037 Budapest, Bécsi út 314. B. lph. I. 2.
Telefon:387-2186, 06-20 945-8470
Síoktatók Magyarországi Szövetsége - SMSZ
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége több mint 25 éve áll a síelni vágyók szolgálatában azzal, hogy síoktatókat képez, továbbképez, összefogja és szervezi a szakmai élettel járó teendőket. Tanfolyamainkon neves oktatók és előadók biztosítják a sokoldalú és magas színvonalú szakképzést. Az SMSZ és TF közös szervezésében zajló OKJ tanfolyamon megszerzett bizonyítvány nem csak itthon, de a külföldi síiskolákban is elfogadott.

Végezd el velünk a képzést és légy Te is szervezetünk tagja, hogy együtt élhessük meg az újabb élményeket, sikereket! A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) Magyarországon az egyetlen olyan havas sportok oktatásával foglalkozó egyesület, melynek minden tagja rendelkezik OKJ sportoktatói szakképesítéssel. Alapszabálya értelmében tagjai háromévente teljesítendő gyakorlati továbbképzésen vesznek részt, mely a működési engedély megszerzésének feltétele. Szakképzett oktatóink hazai és külföldi síiskolákban illetve az utazási irodák által szervezett vagy magán szervezésű utakon végzik oktatói munkájukat.

A síelés, hazánkban is az egyik legkedveltebb téli sport, amelyet mintegy 500-700 ezren űznek rendszeresen. A síelés iránti érdeklődés a 70-es évek elejétől rohamosan nőtt. Ezzel párhuzamosan a kezdő sízőknél, sőt a gyakorlottabbak körében is rendkívüli mértékben megnőtt a síoktatás iránti igény. Egy síelni tanuló számára a jó felszerelés mellet legfontosabb a biztonságos síelés technikájának elsajátítása, mely leggyorsabban a szakszerű oktatással szerezhető meg.
Az SMSZ alapvető feladatának tartja a havas sportok kultúrájának terjesztését. Szeretné elérni, hogy azok, akik a téli sportok szerelmesei minél korszerűbb tudás birtokába jussanak és a pályákon minél nagyobb biztonsággal hódolhassanak kedvtelésüknek.

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) 1989-ben alakult a síoktatóképzés megszervezése és egységesítése, a vizsgázott síoktatók szakmai továbbképzése és egy szervezetbe tömörítése valamint érdekképviseletének ellátása céljából. Az SMSZ 1991 óta folyamatosan végzi a síoktató tanfolyamok szakmai elméleti és gyakorlati képzését. Az SMSZ tagságát jelenleg mintegy 400 szakképzett síoktató alkotja.
Tagjaink munkáját és szakmai fejlődését az SMSZ által szervezett szakmai estek, tematikus táborok és egyéb közösségi programok segítik.

A SZAKKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

Képzési rendszerünkben az alábbi fokozatok érhetők el:
 • SMSZ Síoktató* (1 csillagos)
 • SMSZ Síoktató** (2 csillagos)
 • SMSZ Síoktató*** (3 csillagos)
 • ISIA kártyás SMSZ Síoktató**** (4 csillagos)
A képzési rendszer részletes leírásához kattints ide!

A síoktató alapképzés terén az SMSZ együttműködik a Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoportjával. A TF, mint képzőintézmény által meghirdetett OKJ tanfolyamon sajátítható el a síoktató szakma. A TF a sportoktatói tanfolyamok sportelméleti képzését biztosítja, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége pedig síoktatás szakmai gyakorlati, módszertani és elméleti képzését végzi. A sikeres vizsgákat követően az OKJ sportoktatói képzettségről az állami bizonyítványt a TF állítja ki, melynek elnevezése "sportoktató sí sportágban".

Információk az alapképzésről:
tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam
A képzés minden évben ősszel indul, szeptember 10-i jelentkezési határidővel. Érdemes a tanfolyamot elvégezni hiszen számos hazai és külföldi síiskola várja a szakképzett síoktatókat.
Az SMSZ továbbképzési rendszerében négy minősítési fok teljesíthető: SMSZ Síoktató*, SMSZ Síoktató**, SMSZ Síoktató***, SMSZ Síoktató****).
Az állami OKJ alapképzés elvégzésével az SMSZ-be belépő oktató az SMSZ Síoktató* fokozatot szerzi meg. A további minősítések megfelelő idejű oktatási gyakorlat igazolását követően valamint további elméleti és gyakorlati vizsgák teljesítésével szerezhetők meg.

Az oktatóképzésben az egyik legfontosabb szempont, hogy a legkorszerűbb tudásanyag átadása azonos szemlélettel történjen. Az oktatóképzés egységes elméleti és gyakorlati tananyagát az un. "SMSZ Kiképző oktatók" csoportja a Szakmai Bizottság útmutatásai szerinti műhelymunkával dolgozza ki, fejleszti és továbbítja mind a síoktatók, mind a szabadidőben sportoló közönség felé.

Az SMSZ síoktatóiból válogatott bemutatócsapat (Hungarian Interski Demo Team, Magyar Síoktató Válogatott) 1990-ben alakult. Tagjai csak magas technikai tudással rendelkező szakképzett síoktatók lehetnek. Többen közülük kiképző oktatók, akik aktívan részt vesznek az SMSZ képzési tevékenységében.

Az SMSZ Demo Csapata csoportos un. formációs síelés formájában tart bemutatókat hazai sípályákon, síiskolákban és a nemzetközi rendezvényeken.

SMSZ SZERVETI MŰKÖDÉSE

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit. Az SMSZ jelenleg több mint 400 szakembert tömörít, évente 30-50 oktató tesz sikeres vizsgát a többszintű képzési rendszerben.

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége több mint 25 éve szakmai partnerként vesz részt a sportszakember képzésben. Hosszú évek óta szorosan együttműködik a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoportja által szervezett OKJ-s sportoktatóképzésben sí sportágban.

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége közhasznú egyesületi formában működik az Alapszabályában elfogadott célok megvalósítása érdekében. Legfőbb döntéshozó szerve az évente összehívott Közgyűlés, melyen a szervezet rendes és pártoló tagjai tanácskoznak és hoznak döntéseket.

Gazdaságilag a Síoktatók Magyarországi Szövetsége - központi támogatás híján - működését és szakmai programjait a tagdíjakból, a felajánlott adó 1%-ból, illetve pályázatok útján szerzett támogatásokból fedezi. A szakmai munka fönntartását évekig segítette az 1996-ban Kerese János által 250.000 forint alaptőkével alapított Magyar Síoktatásért Alapítvány. Az SMSZ és a Magyar Síoktatásért Alapítvány is kiemelten közhasznú szervezet.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Az SMSZ a nemzetközi kapcsolatok ápolásával és sportdiplomáciai tevékenységgel igyekszik szolgálni a sí- és egyéb havas sportok oktatásának ügyét.

A sí és más havas sportok oktatói szervezeteiből álló nemzetközi szövetségekben (Interski International, IVSI, ISIA) a tagországokat egy hazai szervezet képviselheti. A képviseletre olyan, a havas sportok oktatásával foglalkozó szervezet jogosult, amelyik megfelel a nemzetközi standardoknak. Magyarországot a fenti három nemzetközi szövetségben az SMSZ képviseli. Aktívan részt vesz e nemzetközi szervezetek munkájában, biztosítva ezzel a szakmai és a sportbaráti kapcsolatok építését, fenntartását a nemzetközi oktatói szervezetekkel és a tagországok oktatóinak szervezeteivel.

Jelentős esemény volt, hogy 1990. márciusában tevékenységének elismeréseként az SMSZ-t felvették az klubrendszerben működő síoktatók nemzetközi szövetségébe (IVSI). Az IVSI (Internationaler Verband der Shneesport-Instruktoren) a nem főfoglalkozású síoktatók nemzetközi szervezete. Ezek az oktatók munkájukat a szabadidő aktív eltöltésére szerveződő egyesületekben, turistaszervezetekben, sportszervezetekben és egyéb keretek között oktatnak, többnyire főfoglalkozásuk mellett. Az SMSZ tagjai, ha az IVSI szakmai követelményeinek megfelelnek, és megszerzik a SMSZ Síoktató** minősítést, megkapják az IVSI nemzetközi minősítést is, ezzel az IVSI síoktatói igazolványt, amely bizonyos helyeken például kedvezményes síbérlet-vásárlásra jogosít.

Az IVSI tagság lehetőséget adott arra, hogy a nemzetközi síoktató szervezetek ernyőszervezetébe jelentkezzünk. 1991-ben az ausztriai St. Antonban rendezett INTERSKI Kongresszuson az SMSZ felvételt nyert a Síoktatók Nemzetközi Szövetségébe (INTERSKI International). Az INTERSKI International az ernyőszervezete a havas sportok oktatásával foglalkozó nemzetközi szövetségeknek. Négyévente rendezi világkongresszusait, amelyeken a résztvevő tagországok bemutatják szakmai tudásukat és vezető-oktatóik elméleti előadásokon és gyakorlati oktatásokon, un. workshopokon adják át egymásnak aktuális, az oktatás terén szerzett tapasztalatokat, új megoldásaikat. A magyar "síoktató válogatott", a democsapat a szervezet felvétele óta minden kongresszuson aktívan részt vett, bemutatót és a gyakorlati foglalkozásokat tartott. (1991. Ausztria, 1995. Japán, 1999. Norvégia, 2003. Svájc, 2007. Korea, 2011 Ausztria,, 2015. Argentina).

2004. májusában az SMSZ-t felvették a Hivatásos Síoktatók Nemzetközi Szervezetébe (ISIA). Az ISIA (International Ski Instructors Association) a hivatásos síoktatók nemzetközi szervezete. E szervezet fontos szerepet tölt be a hivatásos síoktatók egységes képzési szintjének elérésében, azzal, hogy megalkotta és közzétette a síoktatói hivatás gyakorlásához szükséges minimum feltételeket, azokat az elvárásokat, melyekkel a síoktatónak a munkavégzés során sítechnikai, metodikai és didaktikai tudásban valamint a biztonság terén rendelkeznie kell. Az SMSZ a felvétel i eljárás során képzési és továbbképzési rendszerét az ISIA ajánlásnak megfelelően alakította át, így jelenleg négyszintű képzési rendben fejlődhetnek a magyar síoktatók.

Az ISIA szervezeti és szakmai munkáját többek között azzal is segítettük, hogy 2010-ben és 2015-ben az ISIA Elnökségének üléseit, 2011-ben pedig a biztonságos síoktatás kérdésével foglalkozó szakmai konferenciáját szerveztük meg Budapesten.

A magyar síoktatás és síoktatóképzés mára olyan szintet ért el, amely kivívta a nemzetközi szakmai szervezetek elismerését. Ennek köszönhető, hogy az IVSI Elnöksége felkérte szervezetünket a 2009. évi IVSI Kongresszus megszervezésére és lebonyolítására, amely 11 ország részvételével 2009. januárjában a Mátraszentistváni Síparkban került nagy sikerrel megrendezésre. Az azóta eltelt időszakban nem volt olyan nemzetközi esemény, amelyen ne került volna említésre etalonként a magyar találkozó.

Az SMSZ az utóbbi években meghatározó szerepet vállalt az Európai Bizottság előtt folyamatban lévő egyeztető eljárásban, ahol számos tagországgal karöltve tiltakozik az ellen francia, osztrák és olasz, alapvetően piacvédő előterjesztés ellen, hogy a közösségi piacon bevezetni tervezett, a síoktatói képesítést igazoló un. szakmai kártya kiváltásának feltétele az un. Eurotest legyen. Az Eurotest lényegében egy versenykörülmények között megrendezett óriás-műlesikló futam igen magas limitidővel. Véleményünk szerint a jó minőségű síoktatásnak nem feltétele az, hogy az oktató versenypályán is jól tudjon teljesíteni.

Nemzetközi kapcsolatok ápolása terén tovább komoly siker volt, amikor 2013-ban az SMSZ elnökét, dr. Egri Katalin a síoktatók világszervezete, az Interski International 1. sz. alelnökévé választották két évre. 2017. tavaszán pedig két másik nemzetközi síoktató szövetség tagsága szavazott bizalmat neki és beválasztotta az ISIA és az IVSI elnökségébe négy évre.

SMSZ székhelye:
1037 Budapest, Bécsi út 3314. B. I.2.
Email: iroda@sioktatas.hu
Web: www.sioktatas.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/sioktatas
Facebook oldal: www.facebook.com/hungarian.interski.demoteam


Az SMSZ tevékenységét az elnökség irányítja.

Az Elnökség tagjai:
 • Elnök: dr. Egri Katalin
 • Szakmai Alelnök: Kovács Tamás Máriusz
Elnökségi tagok:
 • dr. Babos Sándor
 • Benczúr Gyula
 • Kiss Dániel Csaba
 • Polacskó Dániel
 • Révész Máriusz
Tiszteletbeli elnök: Kővári Károlyné

A Felügyelő Bizottság tagjai:
 • Elnök: Bakacsi Zoltán

 • Bizottsági tagok:
  • Bártfai László
  • Farda Zsuzsa
  A Szakmai Bizottság tagjai:
  • Elnök: dr. Dosek Ágoston
  Tagok:
  • Csollány Csaba
  • Dalos Péter
  • Polacskó Dániel
  • Takács Norbert
  • Udvarnoki Gergely
  A Fegyelmi Bizottság tagjai:
  • dr. Bányai Gábor
  • Szabó László
  • Hellner Péter


  Bővebb infó: http://sioktatas.hu/
Kapcsolódó szervezetek:
Kapcsolódó cikkek:
Élváltás - az SMSZ szakmai estjén mutatták be a videót Legyél síoktató! Válaszd az SMSZ oktatóképzését! Támogasd adód 1%-ával a sísportot! Interski delegáció 2019 - Végh András Interski delegáció 2019 - Pásztory Gábor Interski delegáció 2019 - Fódi Gábor Interski delegáció 2019 - Rudolf Ágota Interski delegáció 2019 - Szende Lilla Interski delegáció 2019 - Polacskó István Interski delegáció 2019 - Polacskó Dániel Interski delegáció 2019 - Kiss Dániel Interski delegáció 2019 - Hargitai László Interski delegáció 2019 - Udvarnoki Gergő Interski delegáció 2019 - Koloszár Balázs Interski delegáció 2019 - Dr. Dosek Ágoston Interski delegáció 2019 - Vass Judit Interski delegáció 2019 - ifj. Kovács Tamás Interski delegáció 2019 - Lakatos Péter Interski delegáció 2019 - Hodován Zsuzsanna Interski delegáció 2019 - Bojkó Balázs Interski delegáció 2019 - Fábián Attila Interski 2019 - Bemutatjuk a magyar delegáció tagjait Interski delegáció 2019 - Czifra Katalin Interski delegáció 2019 - Dr. Béki Piroska Interski delegáció 2019 - dr. Egri Katalin Interski delegáció 2019 - Kúti Gergő Interski delegáció 2019 - Tettamanti Gábor Interski delegáció 2019 - Dalos Péter Pamporovoban lesz a Síoktatók Világtalálkozója Emléktábla az örökös magyar síbajnok tiszteletére Magyar democsapatok sikerei a Formációs Sí EB-n Indul a sítáborszezon - ügyeljünk a biztonságra! 2018. január 21-én lesz a Hó Világnapja Ismerd meg az SMSZ síoktató képzések rendszerét! 2016. január 17-én lesz a Hó Világnapja Tisztújító Közgyűlést tartott az SMSZ INTERSKI 2015 - Interjú Dr. Egri Katalinnal Interski delegáció 2015 - Dr. Egri Katalin, az SMSZ elnöke Interski 2015 - Bemutatjuk a magyar delegáció tagjait Így készül a democsapat az Interski Kongresszusra Kaprunban gyakorolt a Magyar Demo Csapat 25. születésnapját ünnepelte a Síoktatók Szövetsége Elhunyt Kerese János, az SMSZ tiszteletbeli elnöke SMSZ szakmai évadnyitó volt a Pasaréti Síiskolában Sportdiplomáciai siker a síoktatóknál Tulcsik Melinda ezüstös olasz hétvégéje Tulcsik Melinda dobogós lett a Siketek Európa Kupáján Beszámoló az SMSZ oktatóinak továbbképzéséről SMSZ állásfoglalás a gyermek síbalesetek elkerüléséről Megelőzhetők a síbalesetek? - konferencia beszámoló Beszámoló az Interski Kongresszusról Az SMSz 22. évadnyitó találkozója Visegrádon INTERSKI 2011 - Interjú Ozsváth Miklóssal Sikert aratott a magyar democsapat az INTERSKI-n Szenzációs magyar időeredmény a Vasa-futáson Véget ért az IVSI Kongresszus IVSI 2009 - Mátraszentistván a "világ közepe" IVSI Kongresszus 2009 Mátra Az új democsapat vezetőjét és tagjait keresi az SMSZ INTERSKI Kongresszus 2007 A síoktató felelőssége 2006. május 19. - Konferencia a sísport jövőjéről Új síoktató filmek a magyar piacon (Síakadémia és SMSZ) Új képzési rendszer a hazai síoktatóképzésben Ozsváth Miklós, a magyar demo csapat vezetője Kérdések és válaszok a síoktatástól
Kapcsolódó galériák:
Kapcsolódó videók:
h i r d e t é s
h i r d e t é s
h i r d e t é s
h i r d e t é s
h i r d e t é s
SÍELŐK NAPTÁRA » FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE »